Catatan

Azam baru,selepas azam lama tidak tercapai,bolehkah?