Fungsi Flyer terhadap perniagaan kita

Satu keadah promosi yang masih releven sehingga sekarang adalah dengan menggunakan flyer yang memaparkan segala infomasi secara padat mengenai perniagaan yang sedang jalankan.

Langkah untuk mengedar secara betul perlu di ketahui supaya maklumat di sampaikan tepat kepada sasaran

Mengikut pengalaman saya menggunakan flyer ,edaran perlu di lakukan secara kosisten setiap bulan dan jumlahnya adalah 10000 keping sebulan dan bergantung juga kawasan edaran tersebut di buat

Saya menggunakan formula 1:10 di mana setiap edaran akan mendapat 1-10 orang .

Tentu anda tertanya-tanya mengenai kos mencetak flyer tersebut bukan ?

Pada kebiasaannya kos untuk mencetak flyer ini mengikut jumlah yang kita inginkan dan bergatung kepada jenis kertas yang di gunakan.Biasanya kita akan di beri pilihan sebelum proses cetakkan di jalankan

Bagaimana pula dengan Desgn?Upah pakar desgn untuk melakukan proses ini.

Ulasan