3 Faedah pencarum KWSP apabila ingin mengeluarkan wang untuk pendidikan

KWSP merupakan wang simpanan perkerja yang di carumkan pada setiap bulan ,melalui penolakan gaji .Bagi mereka yang berkerja kerajaan atau pun swasta  banyak kebaikan yang di perolehi dari simpanan ini  apabila mencapai usia persaraan iatu pada umur 55 tahun .Terdapat berbeberapa keadaan yang membolehkan pengeluaran segera iaitu  had pengeluaran pendidikan

Terdapat 3 faedah yang di perolehi d pencarum dari had pengeluaran pendidikan yang telah di tetapkan oleh KWSP,

  1. Megurangkan kebergantungan kepada tabung pinjaman Pelajaran 
  2. Tiada hutang piutang di kemudian hari 
  3. mengurangkan Beban ibubapa untuk membiayai kos permula pelajaran 

Megurangkan kebergantungan kepada tabung pinjaman Pelajaran

Rata-rata pada hari ini, tabung pinjaman merupakan salah satu cara yang wajib dipohon untuk membiayai pelajaran anak
Dengan adanya had pengeluaran pendidikan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan kepada tabung pinjaman dapat di kurangkan .


Mengurangkan Beban ibubapa untuk membiayai kos permula pelajaran 

Untuk kemasukan ke insitusi pengajian yuran permulaan di perlukan dan juga  sedikit pembelanjaan pemulaan kehidupan di tempat pengajian
Dengan adanya had pengeluaran ini ,dapat meringankan beban yang di tanggung oleh ibubapa

Tiada hutang piutang di kemudian hari 

Sendainya jumlah yang ada di akaun 1 anda besar,sebolehnya bayar kesemua jumlah yuran pengajian semestar
Supaya bila tamat sesi pembelajaran atau perkhususan tidak terlekat dengan hutang,yang boleh menyebabkan boleh mendapat senarai hitam sekiranya wang pinjaman tidak di baca .


Kesimpulan 

Rancangan dari sekarang dan walaubagaimana anda perlu memahami ,terma dan syarat yang sudah di tetapkan oleh pihak KWSP 

Ulasan